#
Image
Witaj na naszej stronie.

Kuria Biskupia W Opolu

Http: www. Diecezja. Opole. Pl Budynek kurii Opolscy biskupi: mianowany biskupem opolskim 25 czerwca 1977, kanoniczne objęcie diecezji 4 sierpnia. Diecezjalna 45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 19 tel. 0-77) 45-43-837. Kuria Biskupia 41-200 Sosnowiec ul. Wawel 19 tel. 0-32) 293-51-51. Kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Golińskiego, biskupa diecezji częstochoskiej, ponieważ Kuria Biskupia w Opolu nie miała swego pasterza z. Biskupia przekazuje ten dar do Watykanu przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce. Od czerwca 1995 r. Działa w Opolu, także dla Diecezji Gliwickiej. On dziełem środowiska opolskich muzyków kościelnych, zgrupowanych wokół Studium Muzyki Kościelnej przy Kurii Biskupiej w Opolu (od 1975 r.
Archiwum diecezjalnego w opolu. Obecnie bazę zasobu Archiwum stanowią zasadniczo akta. Jednocześnie trwa akcja przejmowania akt z Kurii Biskupiej. Adamskiego, po zakończeniu wojny duszpasterz na Opolszczyznie, kanclerz kurii biskupiej w Opolu i wikariusz generalny, następnie profesor seminarium. 10 lat temu mój 3-minutowy reportaż o obronie województwa opolskiego obiegał. Opolska Kuria Biskupia zakupiła obiekt wraz z zabudowaniami i parkiem w. Katechetyczny Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Ks. Kard. s. Wyszyńskiego 25. Referat Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu. Biskupia w Opolu rozpoczęła starania o budowę punktu katechetycznego w Czekanowie. w latach 1984-91 wybudowano w Czekanowie zespół sakralny.
Służbowa opolskiego Wydziału do Spraw Wyznań dotycząca rozmowy z kanclerzem kurii biskupiej w Opolu 12. Informacja białostockiego Wydziału do Spraw.
A. b. iii/10/84/58 z dnia 20. 09. 58 dotyczącym budownictwa sakralnego, skierowanym do Kurii Biskupiej w Opolu, Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego. Zakupiła w roku 1990 Kuria Biskupia w Opolu i pałac wraz z sanktuarium św. Jacka w ciągu czterech lat, dzięki pomocy Fundacji Współpracy.

Sakralnego i Kościelnego Kurii Opolskiej. w 1997 r. Mianowany został Radcą Kurii Biskupiej w Opolu, a od 2000 roku jest kapelanem Jego.

Image